DARPAN --सूचना--मासिक वेतन सूचनाये अपडेट करें, ऋणात्मक मूल्यांकन से बचे।<<<<<<<<<<<<शुभारम्भ नौ अक्टूबर 2014>>>>>>>>>>>>DARPAN --सूचना--मासिक वेतन सूचनाये अपडेट करें, ऋणात्मक मूल्यांकन से बचे।

पूर्व जिलाधिकारी हरदोई

                                                            DARPAN HARDOI

श्रीमती शुभ्रा सक्सेना, I.A.S.,

पूर्व जिलाधिकारी हरदोई